Introductie

Een schriftelijke of mondelinge vertaling die aan de strengste juridische eisen voldoet? De SIGV Gerechtstolken en Juridisch Vertalers zijn in Nederland als enigen speciaal opgeleid voor dit werk. Ze zijn niet alleen geschoold in ‘hun’ taal, maar hebben bovendien de opleiding van de Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV) gevolgd (www.sigv.nl). Deze opleiding is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

De Vereniging van SIGV Gerechtstolken en Juridisch Vertalers behartigt de belangen van beroepsmatige SIGV-gerechtstolken en vertalers. Als beroepsgroep van gerechtstolken en juridisch vertalers, neemt de vereniging zitting in verschillende overlegorganen van de overheid. Hiermee is de Vereniging nauw betrokken bij alle ontwikkelingen voor gerechtstolken en juridisch vertalers in Nederland.


Rapport De juiste tolk op de juiste plaats

Download de Tolkwijzer / Vertaalwijzer