Erecode

Tijdens de ALV van 1.11.2003 is de Erecode als volgt goedgekeurd.
Ieder lid wordt geacht de erecode te kennen en zich daaraan te houden.

  1. SIGV- gerechtstolken en juridisch vertalers verrichten bij iedere opdracht hun werk naar uiterste bekwaamheid en zorgvuldigheid, in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die door deze taak op hun schouders rust
  2. Zij nemen alleen opdrachten aan waarvoor zij de vereiste kennis en vaardigheden bezitten.
  3. Zij stellen zich tijdens de uitoefening van hun beroep professioneel en neutraal op.
  4. Zij nemen gepaste discretie in acht ten aanzien van de kennis die zij door een opdracht verkrijgen.
  5. Zij zullen die kennis niet gebruiken om zichzelf of anderen op onoorbare wijze te bevoordelen of te benadelen.
  6. Zij verrichten iedere opdracht op eigen naam en dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.
  7. Zij waarmerken alleen door henzelf vervaardigde be√ędigde vertalingen met hun eigen naam en stempel.
  8. Zij overtreden geen wetten en zijn en blijven van onbesproken gedrag.
  9. Zij zijn collegiaal jegens collega's.
  10. Zij ondertekenen de erecode en binden zich daarmee aan de verplichting de regels van deze code na te leven.