Opleidingen

De Stichting SIGV organiseert sinds 1988 cursussen voor het verkrijgen van het diploma SIGV-gerechtstolk en/of juridisch vertaler. De cursussen zijn opgericht in samenwerking met de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (Zutphen) en gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie.

De vereniging SIGV onderhoudt regelmatig contact met de Stichting SIGV om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen.


Informatie over de cursussen van de Stichting SIGV en de toelatingscriteria kunt u uitsluitendverkrijgen op dit adres:


Stichting SIGV (Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers)

Cursussecretariaat
Stationsstraat 6A
1506 DG Zaandam
Telefoon 075 631 3020 (ma t/m vrij 9-12 uur)
Fax 075 616 1301
Email: secretariaat@sigv.nl

Website: www.sigv.nl