Nieuws

 


 

10-01-2018

Beste collega’s,

Vandaag heeft ons een brief bereikt geschreven aan de Korpschef van de Nationale politie door een zekere “Stichting Landelijke Politietolken- en Vertalers”. Naast de buitengewoon slechte stijl waarin de brief is opgesteld, getuigt de inhoud niet van een professionele houding als tolk vanwege het met naam en toenaam noemen van medewerkers van de politie. Daarnaast wordt gesproken over de inhoud van het intranet van de politie. Hetgeen indruist tegen de geheimhoudingsplicht en gedragscode voor tolken. Nubveto/SIGV is op geen enkele wijze op de hoogte gesteld van de intentie om deze brief te schrijven, noch van de inhoud ervan.

Nubveto/SIGV distantieert zich nadrukkelijk van deze brief.


Met collegiale groet,


Het bestuur08-01-2018
Beste collega's,

Dit artikel in de Volkskrant van vandaag, willen we u niet onthouden. Omwille van uw toekomst, wees bewust van de gevaren van het project "Tolken in de Toekomst" kom in opstand tegen duivelse plannen van de overheid.


Met collegiale groet,

Het bestuur.


NUBVETO, voor wel een toekomst!Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
06-01-2018
Geachte leden,

Ik wil jullie vragen om jullie e-mail adressen te verifiëren op onze site, want ik krijg uiterst veel meldingen dat e-mail adressen niet kloppen.
Natuurlijk zijn het juist die e-mail adressen die deze mail niet gaan bereiken, maar hopelijk kunnen andere leden die leden laten weten dat iedereen zijn e-mail adres moet controleren. Wijzigingen van e-mail adressen kunnen zelfstandig op onze inlogpagina worden ingevoerd en worden dan ook meteen doorgevoerd.

Met dank en vriendelijke groet,
Secretariaat SIGV Vereniging


Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
06-01-2018
Geachte Leden,

Nelly heeft mij gevraagd om haar verslag dat ik in hardcopy tijdens onze ledenvergadering op 9 december 2017 aan jullie gegeven had rond te sturen aan al onze leden.  Dus ik doe dat hierbij.

Met vriendelijke groet,
Secretariaat


Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
04-01-2018
Beste collega's,

Graag uw aandacht voor de informatie in de bijlage.

Met collegiale groet,

Het bestuur


Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
22-12-2017
Geachte leden,

Als u op 9 december de ALV heeft bijgewoond, dan kent u deze slides. Ter informatie aan onze leden die niet in de gelegenheid waren om de ALV bij te wonen, stuur ik u de presentatie van de heer Marco Anink, die ons op 9 december heeft uitgelegd waar het om draait in de keuze van verzekeringen.

Uw bestuur is ondertussen bezig om een BAV voor onze leden op te zetten. Onze verzekeringsagent zal ons begin 2018 informeren. 

Het bestuur wenst u allen een mooi en fijn Kerstfeest en een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2018!

Het bestuur


Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
19-12-2017
Geachte leden,

Hierbij stuur ik u ter informatie ISO Standard 17100 - Translation Services - Requirements for translation services.
Deze ISO standard geldt niet voor tolkwerkzaamheden.

Hopelijk kunt u gebruik maken van deze ISO standard. 

Met vriendelijke groet,
Secretariaat Nubveto/SIGV Vereniging


Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
19-12-2017

Duidelijkheid over zzp’ers

Door Lise Witteman

Updated 2 min geleden
33 min geleden in FINANCIEEL


Geachte leden,

Bijgaand een link http://telegraaf.nl/e/29597584 naar een artikel in De Telegraaf, Financieel, waarin u kunt lezen over de plannen met betrekking tot zzp'ers, waar kamerleden duidelijk maken dat zij vinden dat meer duidelijkheid verschaft moet worden.

Met vriendelijke groet,
Secretariaat Nubveto/SIGV VerenigingDownload: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
17-12-2017

Geachte leden,

Op verzoek van een collega ontvangt u hierbij een artikel over het onderzoeksbureau ABDTOPConsult.

Het is afkomstig van de website "Follow The Money - platform voor onderzoeksjournalistiek – dat onderzoek doet naar onder andere organisaties die zich misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving.

Met vriendelijke groet,
Secretariaat Nubveto/SIGV VerenigingDownload: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
FTM_geluksmachine_ABDTOPConsult.pdf
17-12-2017
Beste collega's,

Graag uw aandacht voor de brief als bijlage.

Met collegiale groet,

Het bestuur


Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
FTM_geluksmachine_ABDTOPConsult.pdf
Uw mening telt.docx
26-11-2017

Raamovereenkomst Tvcn

 

 

Beste collega’s,

 

Vorige week heeft u van ons het advies ontvangen om de raamovereenkomst van Tvcn niet te tekenen vanwege de risico’s die dit met zich meebrengt. Ook hebben we u medegedeeld dat een gespecialiseerd jurist deze overeenkomst zal beoordelen. Op grond van deze beoordeling zal een gemotiveerd advies volgen. Wij kunnen u inmiddels mededelen dat dit advies naar verwachting medio volgende week zal volgen.

 

Tot dan blijft het advies van vorige week van kracht.

 

We houden u op de hoogte.

 

Met collegiale groet,

 

Het bestuur. Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
FTM_geluksmachine_ABDTOPConsult.pdf
Uw mening telt.docx
04-10-2017
Geachte Leden, 
 
De ALV Nubveto en ALV SIGV Vereniging wordt verplaatst naar zaterdag 9 december 2017. De locatie blijft Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht, maar de agenda zal aangepast worden, omdat het aftreden van de penningmeester met de daarbij behorende afsluiting van het jaar op de agenda geplaatst zullen worden. 
 
Het bestuur heeft dit besloten omdat er te weinig  aanmeldingen zijn.
 
Wij vragen u om  9 december in uw agenda  te noteren en zich massaal aan te melden via de website van de SIGV vereniging of door een een email  te sturen aan secretariaat@sigv-vereniging.
 
Ook willen we u vragen om na te denken over een bestuursfunctie en zich kandidaat te stellen op de ALV van december. Verder willen we u vragen om ons te voorzien van uw ideeën over beleid en eventuele acties vanwege plannen van de overheid onder de naam “Tolken in de toekomst” die grote gevolgen hebben voor ons beroep. We willen een dringend beroep op u doen om van zich te laten horen en u aan te melden voor de ALV. 
 
Het bestuur heeft afgelopen dinsdag 26 september in samenwerking met FNV zelfstandigen een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om deze plannen tijdig een halt toe te roepen. Een petitie alleen is niet genoeg, we zullen ook andere middelen moeten inzetten om ons doel te bereiken. 
 
Daarvoor is uw steun hard nodig. We zijn op dit moment in overleg met andere organisaties om een actie voor te bereiden voor het einde van dit jaar. We houden u op de hoogte. 
 
We willen u verzoeken om u alvast aan te melden voor de ALV van 9 december. 
  
Met collegiale groet,
 
Het Bestuur Nubveto/SIGV Vereniging 


Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
FTM_geluksmachine_ABDTOPConsult.pdf
Uw mening telt.docx
01-08-2017
Geachte leden,

Graag richten wij uw aandacht op de volgende cursus die u wordt aangeboden door VennixGaviria.

 

Permanente educatie

Recht en vertalen in Almere

Deskundigheidsbevordering voor juridisch vertalers en tolken Spaans

Komende september pakt VennixGaviria de draad weer op met de 4e editie van 'Recht en vertalen'. Het programma omvat twee cursusdagen civiel recht en twee dagen strafrecht. Een cursus(dag) bestaat uit een rechtstheoretisch college en een interactieve vertaalworkshop over het betreffende onderwerp. Elke cursus(dag) kan afzonderlijk worden gevolgd.

Data en onderwerpen

- Op donderdag 7 september 2017 <span style="font-family:Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
FTM_geluksmachine_ABDTOPConsult.pdf
Uw mening telt.docx
20-04-2017

Het programma bestaat uit 2 delen: behandeling strafrecht en strafprocesrecht, en uitleg van lastige rechtsbegrippen en begrippenparen die op elkaar lijken, maar toch iets anders betekenen. Deze workshop vindt voor de 7e keer plaats, hij wordt regelmatig met een 10 beoordeeld, ook door zeer ervaren gerechtstolken en -vertalers. Docent: mr. Babur Beg – advocaat.

Normale prijs: 240 euro (ex BTW), prijs SIGV-vereniging leden: 220 euro (ex BTW).

Voor meer info klik hier.Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
FTM_geluksmachine_ABDTOPConsult.pdf
Uw mening telt.docx
20-04-2017

Een workshop voor elke taalprofessional die zijn terminologievaardigheden (verder) wil ontwikkelen. U leert efficiënt termen en vertalingen online opzoeken en de betrouwbaarheid van websites beoordelen. Verder leert u hoe u de gevonden termen kunt opslaan en beheren, en hoe u de terminologie in de vertaalworkflow kunt integreren. Docent: Ken De Wachter, Universiteit Leuven.

Normale prijs: 240 euro (ex BTW), prijs SIGV-vereniging leden: 220 euro (ex BTW).

Voor meer info klik hier.Download: Aanbesteding Volkskrant 08.01.2018.pdf
Verslag_Eulita_Wenen_van_Nelly.PDF
Tvcn app.pdf
Presentatie_BAV_20171209.pdf
ISO_17100_2015(en).pdf
FTM_geluksmachine_ABDTOPConsult.pdf
Uw mening telt.docx